Voetreflexologie

Bepaalde zones op de voet reflecteren delen van de rest van het lichaam.

voetreflex

Wanneer zich in de voet afzettingen voordoen (kalk, lymfevocht, urinezuurkristallen, …), dan is het interessant na te gaan in welke zones zich dat precies voordoet en welk het corresponderende belaste orgaan is.

Worden die bepaalde zones in de voet gemasseerd, dan werkt dit ook door op het gelinkte orgaan. Doel is uiteindelijk om ontspanning en rust te creëren en terug te keren naar een evenwichtstoestand.

Contra-indicaties:

  • Bij schimmels op de voet en gangreen
  • Bij acute ontstekingen
  • Bij zwangerschappen met risicofactoren

Een voetreflexbehandeling werkt zeer ontspannend en duurt 1,5u. Kostprijs: 90 euro