Schrijfsels

De symboliek van corona

20 Juli 2020

Een onzichtbaar beestje, met wereldwijde kracht en macht. Geen wereldleider is er tegen opgewassen.

Zo krachtig dat het de mens weet te muilkorven.
Het ligt ons het zwijgen op.
Genoeg gepalaverd.
Luister naar mij, zegt het.
Luister naar de stem van de natuur, jouw eigen natuur. Jouw roots.

Zonder natuur waar jij je eten en drinken uit haalt, ben je niets. 
Die klimaat activisten aan het begin van het jaar, dat was nog maar het begin van je bewustwording. 

Want het is tijd dat je luistert. Naar het kleinste wat ik, de natuur, je te bieden heb. Een virus.
Ben je de kringloop van het leven vergeten? Jij die schaamteloos jezelf aan het hoofd van de schepping zet? 

Zonder water, insecten, bijen, of pakweg regenwormen ben je niets. Veel insecten zijn de vuilkarren van de natuur. Ze ruimen op. Bijen helpen bij bestuiving zodat jij groenten en fruit kan eten. Regenwormen houden de aarde luchtig zodat er iets fatsoenlijks kan op groeien. 
En de kleintjes zijn voeding voor de grotere. 
Waar gaan vogels hun nesten bouwen als jij alle bomen omkapt?
Als de voedingsketen onderaan kapot gaat, dan jij ook… want je bent er deel van.

Zullen we even de vergelijking doortrekken?

Stel “zuiver hypothetisch”: de natuur is gelijk aan je huis. 

  • Je kapt alle muren uit zonder poutrels te steken.
  • Je spuit heel je huis door met insecticiden en kankerverwekkende stoffen.
  • Je steekt plastic folies in je blender voor smoothies.
  • Je houdt al je vuilnis bij je.

Resultaat: je stinkt, je stikt, je wordt ziek en het dak valt op je hoofd.

Einde verhaal.

Maar dit hoeft niet het einde te zijn…

Luister naar je eigen binnenste zelf.
Hoe ben je zo kunnen gaan vervreemden van de natuur, je eigen natuur?

Denk eens na: alles wat er op aarde aan vernieling gebeurt, wordt gedreven door 1 ding: geld. Vermomd onder ego, macht, manipulatie, misleiding.

Voor amper een paar kilo goud, wordt een deel van het Amazonewoud in Ecuador vergiftigd met kwik. Alle leven gaat erdoor kapot. Een ecosysteem dat het ‘rijkste’ van de wereld is, met de grootste biodiversiteit die er is. Waar alles er in overvloed is voor iedereen die er leeft, zowel mens, dier, plant. Het aards paradijs waar jij zo van droomt. Voor een paar kilo goud: alles kapot.

Wat in de Amazone gebeurt, gebeurt overal. Alles gaat kapot, voor geld. Je maakt je eigen huis kapot, voor geld. Wat ga jij met dat geld kopen als alles vergiftigd is?

Dus dit moet keren. Ik heb geen andere keuze dan je lam te leggen. Ik spiegel wat jij doet: jíj legt alles lam. Jij gaat driest te keer, ik nu ook.
En waar gaat de aandacht naartoe, eens je lam ligt? juist: naar zorg, naar medemenselijkheid, samenhorigheid, verbondenheid, zachtheid, tederheid, liefde. Ik toon je op mijn manier wat de waarden zijn die deze planeet nodig heeft om verder verval tegen te gaan.

Wat als je nu eens i.p.v. massaal ‘geld’ na te jagen, zou beginnen met te leven in ‘verbondenheid’? iedereen heeft iedereen nodig. En jij hebt de natuur nodig. Zonder mij ben je niets, ben je dood.
En handel eens met respect, de ene is niet beter dan de andere. Behandel de ander zoals jij zelf wil behandeld worden. Behandel mij zoals jij wil behandeld worden.

Het is simpel.

Het aards paradijs met overvloed voor iedereen bestaat. Het wordt alleen niet gedirigeerd door geld, maar door liefde en respect. Dit tracht ik je te tonen.

Zorg jij nu beter voor mij, aub? ik zorg voor jou.

Laat dit bewustzijn je wakker maken. Verander, stap voor stap. Verander de wereld, begin bij jezelf. Toch?

Indien niet, zal ik een tandje moeten bijsteken om je bewustzijn te versnellen.

Blijf lezen...

De langste dag

21 Juni 2020

21 juni, en het jaar kantelt. Vanaf Kerstmis tot nu werden de dagen langer, steeds meer licht, steeds meer energie; stijgend; eerst schoorvoetend in de winter, dan enthousiast in de lente; en vandaag staan we aan de top!

We hebben mooi uitzicht hier, we kunnen alles aan alle kanten overkijken. Wat we afgelopen half jaar aan nieuwe ideeën hebben gehad, visie, creatieve ontwikkelingen,… dat staat nu allemaal op zijn hoogtepunt!

En vanaf nu, als de dagen beetje bij beetje terug inkorten, eerst nog vurig in de zomer, dan verzadigder in het najaar, om tot inkeer en stilte te komen… neergaand; uitgerijpt, afgerond. De ideeën van het voorjaar zijn concreet uitgewerkt, op pootjes gezet. Tijd om dan in stilte te evalueren of herevalueren. Om te zien of er met de nieuwe aanzet van 21 dec weer nieuwigheden kunnen bijkomen die op realisatie wachten.

En zo is de mens deel van het groter geheel; deel van de natuurlijke cycli. Deel van de seizoenen. Misschien merk je dat niet in zoveel detail en gaat het leven wat aan je voorbij, kabbelt het voort.

Toch is het wel eens interessant om te kijken of jouw leven ook meebeweegt met deze grote slinger van opgaan en neergaan, jaar na jaar opnieuw. Het wordt zelf nog interessanter als je de kracht en energie die van dit natuurlijk proces uitgaat, ook doelbewust gaat hanteren!!

Je gebruikt de stilte van de winter om alle nieuwe zaadjes te laten ontkiemen; je gebruikt het enthousiasme, de levenskracht en dynamiek van de lente om alles te doen groeien; je gebruikt de warmte van de zomer om de nieuwe projecten verder te laten rijpen en vol-wassen te laten worden; je gebruikt de nazomer om te oogsten, de herfst om ingetogen te evalueren, en zo nodig vanaf de winter strategieën te laten kiemen ter verbetering of aanvulling.

Dit is een jaarcyclus, mee met de seizoenen. Je kent misschien ook de maan-cyclus, dat is er eentje in het klein, per maand; of nog kleiner: een dag. Het patroon herhaalt zich telkens weer, van klein naar groot, van groot naar klein. Yin en Yang. Het perpetuum mobile.

Wil je al deze krachten en energieën leren kennen om ze concreet in te zetten? voor je werk? voor je gezondheid? voor je energie-niveau? Als je mee beweegt met de seizoenen, met de natuur, dan ben je een sterk mens; krachtig. Tot veel in staat. En hoe meer je in je eigen kracht staat, hoe minder je verliest aan iets anders, of anderen. En dan maakt ziekte weinig kans om binnen te komen. Wat heb je te verliezen? niets. Wat heb je te winnen? alles!

Schrijf je in voor deze kracht-training (met veel zachtheid) die start in september! Zo blijf je gezond en sterk een heel jaar door!

Meer info: Versterk je gezondheid

Blijf lezen...

Heilige Geest - anders bekeken

1 Juni 2020

Pinkstermaandag, een feestdag die misschien voor velen aan betekenis verloren heeft, en men eigenlijk niet meer weet waarom er eigenlijk gefeest wordt.

Vanuit mijn opvoeding een christelijk feest, waar de “Geest” neerdaalt en zorgt voor “vurige tongen” zodat men volledig be-geesterd het ‘Woord’ aan de wereld wil openbaren.

Ik laat dat ‘Woord’ zelf even achterwege, omdat ik er nu even niet-religieus wil naar kijken, naar het symbool van de vlam en de witte duif.

Want ik hou van symbolen. Ik bekijk ze graag met mijn eigen ogen vanuit kritische zin, met een open hart.

Wat roept het bij jou op, het woord begeestering? Persoonlijk vind ik dan het beeld van een vurige vlam iets sprekender dan een witte duif. Je bent begeesterd, enthousiast, gedreven, bevlogen,… oh vliegen, daar heb je de duif 😉

Wanneer ben je begeesterd? wellicht omdat je iets heel graag doet, iets dat volledig aansluit bij wie je bent, je talenten, je interesses. Noem het dan alsof je vanuit je buikgevoel leeft, vanuit je intuïtie.

Leef jij nu zo? voel jij het zo? of staat er wat in de weg? je kan beslist 100 redenen bedenken waarom je niet ‘gelukkig’ bent, niet leeft volgens je eigen ‘goesting’, volgens je eigen drijfveer. Maar heel diep vanbinnen, als je eerlijk bent tegenover jezelf, staat waarschijnlijk alleen je eigen ‘ikje’ in de weg. Het ego, het stemmetje van het hoofd dat veel luider brult dan het stemmetje van hart/buik.

En dat is jammer. Maar het is een wereldwijd fenomeen. Het ene ego verdringt een nog groter ego. Typisch aan het stemmetje van het ego is, is dat het vooral gestuurd wordt door angst. “Oh, maar wat als,….” Dus “nee, nee, ik verander niet, ik hou het bij het oude”…

Kan iemand begeesterd zijn vanuit angst? dan zou ik geen vurige vlam als symbool nemen, eerder een blauwkleurig ijsblokje. Want angst warmt niet op - vanbinnen. Je krijgt er angstzweet van, jazeker; maar het warmt het hart niet op; integendeel, het verkrampt.

Kijk es naar jezelf; voel jezelf. Hoe verkrampt loop je erbij? kramp in nek, schouders, onderrug? corona en dergelijke, wat heeft dat met ons gedaan? ik merk een internationale kramp. Niemand weet zich nog houding te geven, verstopt achter maskers en kouwelijke afstand.

Zou dat nu geen ‘missie’ zijn, hopen dat de vurige geest op 1 of andere manier deze kramp opheft? wel, dat heb je zelf in handen. Start wereldvrede, begin bij jezelf. Ga op zoek naar wat je begeestert, naar wat je hart doet pompen van plezier, naar wat je inwendig een innig goed gevoel geeft. Het enige antwoord op angst is liefdevolle vriendelijkheid, voor jezelf en de ander. Liefde, voor de natuur, voor alles om je heen. Laat nu net die witte duif ook als symbool meegegeven worden bij menig huwelijk. Geluk en voorspoed voor het koppel.

Dus vertaal ik even naar deze tijd: ik wens je de vurigheid van je eigen enthousiasme, omdat je het leven leeft dat bij je past, niet het leven dat je door wie of wat dan ook opgedrongen wordt; je bent nog altijd een vrij mens met een vrije wil en vrije keuze. Kies voor het leven, volg je intuïtie, je buikgevoel, kies voor menselijke warmte (Moeder Natuur helpt deze dagen 🌞) en je zal zien dat je angst smelt als een ijsblokje in je glas…

Begeleiding nodig om je goed in je vel te voelen zonder (fysieke) kramp en te leven volgens jouw buikgevoel? of om te leren ontdekken waar jouw obstakels zitten? om leren het stemmetje van je eigen ego te dimmen en te luisteren naar de stem van je hart/ buik? Ik sta paraat in volle enthousiasme om je daarmee te helpen! 🤩

Blijf lezen...

Met kritische blik

13 Mei 2020

Er wordt veel gezegd en geschreven, op sociale media, in andere media, onder elkaar.

Alco-gels zijn nu eens wel nuttig in de strijd tegen covid-19, dan weer nutteloos want ze doden geen virussen;
Het virus zelf verspreidt zich in sommige berichten wèl via gladde oppervlakten gelijk klinken en leuningen; andere berichten beweren dat het niet zo is, dat het louter de mens nodig heeft die lange tijd in ruimtes opeengepakt zit met anderen,….

Iedere studie zegt iets, iedere tegenstudie zegt iets anders.
Ieder zijn mening. We leven in een vrij land met vrije meningsuiting.
En wij, we staan erbij en we kijken ernaar.

Ook dit is een interessant onderwerp dat door covid-19 pijnlijk scherp wordt gesteld:
Hoe kritisch gaan we om met nieuws?

Geloven we alles klakkeloos wat er in alle media verschijnt? Schaamteloos wordt er met etiketten gegooid van: dit is “degelijk nieuws” en dit is “fake news”. Maar wie bepaalt die norm? hoe objectief is nieuws?

Laat dit artikel een aansporing zijn tot kritisch nadenken. Stel je zo nu en dan eens de vraag: “Klopt dit, wat ik lees?” En als het over een materie gaat waar je niet voor gestudeerd hebt, dan helpt het volgende: wie spreekt er? wie schrijft het? doe aan bron checking: google eens wie die persoon of instantie is die aan het woord is. Wat zit erachter? Wie wordt er beter met dit bericht? wie wint ermee? want een oud gezegde geldt nog steeds: “wiens brood men eet, diens woord men spreekt”. Niets is wat het lijkt.

Voorbeeld: We gaan maar weer ‘normaal’ kunnen doen tegen dat er een vaccin is. Wie zegt dat? Wie wíl dat? wie zal daar ‘beter’ van worden? Laten we er even het gezonde boerenverstand bij halen. Je wordt minder snel ziek met een goed functionerend immuunsysteem. Je houdt je immuunsysteem - en bij uitbreiding je hele gezondheid - op peil door o.a. evenwichtige voeding, voldoende beweging, genoeg slaap, … Is dàt dan niet eerder iets om op in te zetten?
Geven we echt alle verantwoordelijkheid uit handen? Geloof dat het heil van elders, van buiten onszelf komt?

Want laat ons wel wezen: de grootste risicogroepen en overlijdens wereldwijd van covid-19 waren “obese mannen van boven de 40-50 jaar” en mensen die al onderliggende gezondheidsproblematieken hadden…
Dus wie niet ten prooi wil vallen aan covid-19 of andere, zorgt beter dat hij niet tot deze categorieën gaat behoren. Voeding dus, en beweging, en slaap, e.a.…

Laat nu net voeding bij voorbeeld ook niet meteen gespeend zijn van de meest objectieve gezonde campagnes. Hoe kritisch gaan we om met wat we in onze mond steken? hoe zeker kunnen we zijn dat het is wat het verteld wordt dat het is? yoghurt met mango smaak waar geen mango aan te pas kwam? frisdranken waarvan het recept fabrieksgeheim is (waar is de voedingsinspectie?) en verroeste vijzen weer los weekt? bewaarmiddelen, kleurmiddelen, geurmiddelen, smaakversterkers,… wie wordt daar beter van?

We hebben een grote dosis vertrouwen in de voedsel productieketen nodig. Maar aan iedere keten staat een hoofd, en die verdienen (veel) geld. En dan is de vraag: met welke intentie wordt er iets gemaakt/ verkocht? is de intentie “veel geld verdienen” of is de intentie “mensen gezond eten geven”. Hoeveel producten in de rekken van de supermarkten kan jij bestempelen met “gezond”? Ik stel voor dat je die oefening voor jezelf in alle eerlijkheid en met kritische blik eens doet, de volgende keer dat je inkopen doet.

Ik doe dus een oproep tot “gezond” verstand en kritisch blijven. Niet gelijk een makke of op hol geslagen kudde overal naartoe hollen omdat er weer hier of daar een laatste goedkope promotie is, die je NU moet hebben want je hebt ze NU nodig. Klopt dat? Heb je dat nodig? word je daar beter/ gezonder van?
Achter elke reclame, elk bericht schuilt potentieel bedrog; want reclame is marketing en de doelstelling van marketing is verkopen; vraag je af met welke intentie het bericht werd gepubliceerd. Mijn intentie nu is ogen te openen, mensen te behoeden.

Bedrog, misleiding, manipulatie, schuilen niet alleen in een klein hoekje; het komt gewoon op klaarlichte dag recht voor uw ogen staan en je loopt erin. Gelukkig zijn er op dit moment een aantal ‘wereldleiders’ die ons hierin helpen en trainen…

Trainen in afstand nemen, trainen in nadenken, of op zijn minst even de wenkbrauwen fronsen. Kritisch denken impliceert niet dat je alles moet wegduwen als nonsens; of een zuurpruim worden of gefrustreerd. Of angstig en achterdochtig vanalles moet gaan uitpluizen.
Het gaat over waarheid zoeken, jouw waarheid. Jouw waardigheid als individu.
Het gaat over voelen! terug leren voelen! terug bij jezelf en je eigen diepste waarheid komen.
Vòel of wat je eet je lichaam goed doet. Voel of een bericht je een wezenlijk goed gevoel geeft, niet het tijdelijke vergankelijke en vluchtige goed gevoel van promotie.
Iets fundamenteel goeds geeft je voldoening vandaag, morgen, volgende week, maand, jaar, ja zelfs je hele leven. Zo neem je je eigen verantwoordelijkheid over je eigen gezondheid op. Jij kiest of je iets doet of niet. Jij bent een vrij mens.

Laat je kritisch denken niet benevelen door ongezonde lichamelijke en geestelijke voeding.
Dan ben je immuun tegen misleiding en manipulatie.
En voor die immuniteit, daar wil ik voor gaan, en staan.

Wat denk je hierover? geef gerust je kritische mening ;-)

Blijf lezen...

Licht

13 April 2020

In deze speciale Paasdagen, stond ik even stil bij “licht”. Wat doet dat met ons, licht? Los van elke religieuze connotatie.

Er is veel licht, zonlicht, deze dagen. En dat brengt warmte mee. Door het zomeruur is de tred naar de zomer terug goed en wel ingezet. Vanaf pakweg half maart tot half september is de dag langer dan de nacht. Dat is een eenvoudig natuurverschijnsel. Mensen worden daar doorgaans vrolijk van.

Maar er is geen licht zonder donker. En in deze corona-tijd is er veel duister, lijden, dood. Er is pijn, verdriet, onbegrip, ontreddering.

En dan hoor je de paus en Queen Elisabeth beiden over het licht praten. “Hoe donker de dood ook kan zijn, vooral voor degenen in rouw, het licht en het leven zijn groter”. De Paaskaars als symbool voor hoop.
Het is vanzelfsprekend minder donker wanneer je een kaars aansteekt.
Licht kan je op verschillende manieren interpreteren, zowel letterlijk als figuurlijk. Licht kan je invullen als : hoop, liefde, kracht, moed, doorzettingsvermogen. En daar ligt de puurste natuur van de mens. Het veel grotere.

En het is dàt wat corona vanuit de duisternis diep belicht! De mens is tot veel in staat.
“A man can be destroyed but not defeated” (Ernest Hemingway). Een mens kan geknakt en gehavend zijn, maar zal vanuit zijn natuur, zijn levenskracht, telkens herrijzen. Een mens is niets anders dan een deel van de natuur. Kijk naar de natuur. Al is een boom afgeknakt door de wind, toch komen er zijscheuten aan in de lente. Al lijkt een woestijn verdord, na een minieme regenbui schieten overal plantjes en bloemen op!
Duisternis heeft nooit het laatste woord. Het is het licht dat duisternis naar een ander niveau tilt.
Misschien heeft de mens fundamenteel schrik dat het voor altijd duister zal zijn. Absolute duisternis, nooit meer licht. De vraag is of dat bestaat. Misschien alleen in bepaalde polaire gebieden op bepaalde periodes van het jaar wanneer de zon gewoon niet opkomt. Maar dat is het hem nu net. Het duurt maar een bepaalde periode. En in de nacht zijn er sterren en maan, als er geen wolken zijn. Het licht komt altijd terug.

Dat kan je ook van het donker zeggen, hoor ik je denken.
Klopt, want ze zijn inherent aan elkaar verbonden. Er is geen donker zonder licht, er is geen licht zonder donker. Er is geen yin zonder yang, en omgekeerd. Het is haast een 1-eiige tweeling. Er is geen koud zonder warm. Er is geen lang zonder kort. Het ene bestaat niet zonder het andere. Meer nog, het ene bestaat dòòr/ dankzij het andere! Dus dat kan een troost zijn: in het diepste donker van de nacht, van het leven, is er de zékerheid dat er ook licht is.

Licht op een ander niveau bekeken, staat voor bewustzijn, een soort van ‘klaar zicht’, helderheid van gedachten, van oorsprong. En daar is wel iets anders mee aan de hand! Eens je bewustzijn hebt verkregen, raak je het niet meer kwijt, leer je het niet meer af. Eens je ergens een “aha-Erlebnis” had, een Eureka!, eens je ergens het ‘licht’ zag, een eurocentje dat viel, heb je een inzicht verworven in iets wat je nooit meer verliest. Het mag dan nog zo duister worden rond je, het wordt nooit meer zo donker als voorheen. Omdat je nieuw verworven bewustzijn er blijft doorheen schijnen.

Het licht verlicht ’s nachts de weg die je bewandelt; het is een vorm van begeleiding, een hulp. Als de weg kronkelt, dan zie je dat tenminste. Het licht trekt de weg niet recht, maar je bent beter voorzien. Het schijnt ook vòòr je uit, als een soort kompas, een GPS, een richtingaanwijzer.

Licht, samen met stilte, is een magische mix. Het is mijns inziens een snelweg naar inzicht en daardoor geluk. Je ziet dingen klaar en je hebt de tijd en ruimte om alles goed te laten inwerken en doorsijpelen. Of eventueel vorm laten nemen.

Het licht in iemands ogen, wat is dat? Dat is levensvreugde, blijheid, fonkeling, liefde, guitigheid, de ziel die straalt, geluk.

Ik wens je, beste lezer, licht - in al zijn betekenissen.

Blijf lezen...